Juridisch bedrijfsadvies

Als ondernemer wordt u dagelijks geconfronteerd met risico’s die eigen zijn aan het ondernemen.

Advision wenst uw juridische gesprekspartner te worden voor u als bedrijfsleider bij het aftoetsen van strategische beslissingen en het plaatsen van deze in het juiste juridische kader. Wij maken sluitende hoogwaardige contracten op maat waarbij rekening wordt gehouden met uw bedrijfscultuur en eigenheid zonder de juridische, fiscale en sociaalrechtelijke implicaties uit het oog te verliezen.

Aandeelhouders

 • Oprichting/wijziging vennootschap
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Herstructurering
 • Verslaggeving
 • ...

Medewerkers

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Car- en Gsm-policies
 • Niet-concurrentiebeding
 • Consultancy overeenkomsten
 • ...

Derden

 • Factuurvoorwaarden
 • Huurcontracten
 • Agentuurovereenkomsten
 • Distributiecontracten
 • ...

Familie

 • Opvolgingsplanning
 • Familiecharter
 • Controlestructuren
 • Vermogensplanning
 • ...