05.07.2018

De gesplitste aankoop en Vlabel

De Raad van State heeft in een arrest van 12 juni 2018 het standpunt van Vlabel inzake gesplitste aankopen en gesplitste inschrijvingen vernietigd.

Wanneer bij een aankoop van een onroerend goed de ouders het vruchtgebruik aankochten en de kinderen de blote eigendom met gelden die hen voorafgaandelijk door de ouders geschonken waren, dan moest volgens Vlabel op deze schenking schenkbelasting betaald worden wilde men vermijden dat het onroerend goed bij overlijden van de ouders alsnog aan erfbelasting zou onderworpen worden.
Hetzelfde gold bij een schenking door de ouders aan hun kinderen van de blote eigendom van een effectenportefeuille of van delen van een burgerlijke maatschap. Ook hier eiste Vlabel dat op deze schenking schenkbelasting betaald werd wilde men vermijden dat alsnog erfbelasting zou verschuldigd zijn.

De schenkingen voor Nederlandse notaris ter vermijding van de schenkbelasting, of de ‘Nederlandse kaasroute’ zoals deze genoemd werd, werd op die manier uitgesloten. 
Ook de voorafgaande bankgift die vaak gebruikt werd om aan de kinderen de nodige financiële middelen te geven voor de aankoop van de blote eigendom van het onroerend goed werd hiermee uitgesloten.
Door het eisen van een voorafgaande ‘geregistreerde’ schenking (en dus betaling van schenkbelasting) voegde Vlabel evenwel een voorwaarde toe die wettelijk niet voorzien was.

Op vandaag zou dus het bewijs van een voorafgaande schenking (via Nederlandse notaris of via een voorafgaande bankgift) opnieuw mogelijk zijn. Daarbij moet dan wel weer rekening gehouden worden met de 3 jaar overlevingstermijn. Als de schenker van een niet geregistreerde schenking binnen de drie  jaar na de schenking overlijdt, zal deze schenking toch aan erfbelasting onderworpen worden.

Vraag is ook hoelang het zal duren vooraleer een nieuw wetgevend initiatief de vereiste van een ‘geregistreerde’ schenking zal invoeren. 

Petra Vanhuysse