03.07.2020

De zorgvolmacht

Wat is een zorgvolmacht?

Met een zorgvolmacht kan u één of meerdere personen aanduiden om uw zaken te beheren als u daar zelf niet meer toe in staat zou zijn. In geval u wilsonbekwaam zou worden om welke reden dan ook stelt normaliter de Vrederechter een bewindvoerder aan. Deze rechterlijke tussenkomst kan  vermeden worden als u een zorgvolmacht opmaakt. U duidt dan zelf de persoon aan die uw vermogen zal beheren als u dat zelf niet meer kan. De persoon aan wie u de bevoegdheden kan geven (de lasthebber) kan zowel een familielid als een andere vertrouwenspersoon zijn.

Wat kan er geregeld worden in een zorgvolmacht?

De bevoegdheden die een zorgvolmacht aan de lasthebbers kunnen toekennen zijn zeer ruim. U kan een volmacht geven over beslissingen die verband houden met het beheer van uw vermogen (daden van beheer). Bijvoorbeeld over bankverrichtingen, afsluiten van (koop)overeenkomsten, innen van huurinkomsten en pensioenen, opmaken van de belastingaangifte enz. U kan zelfs een volmacht tot schenken voorzien (daden van beschikking).

Sinds 1 maart 2019 kan u ook een volmacht geven over beslissingen omtrent uw persoonlijke aangelegenheden. Persoonlijke aangelegenheden zijn bijvoorbeeld: kiezen in welk rusthuis u uw oude dag wenst door te brengen, opname in een woonzorgcentra, thuisverzorging en zelfs het uitoefenen van uw patiëntenrechten. Let wel, zaken zoals euthanasie en orgaandonatie kunnen niet in een zorgvolmacht geregeld worden.

Wanneer is een zorgvolmacht interessant?

Een zorgvolmacht is, zeker in huidige omstandigheden, zeer interessant. Via een zorgvolmacht kan u namelijk de touwtjes van uw toekomst toch enigszins in eigen handen houden. Het aantal zorgvolmachten die worden opgesteld stijgt elk jaar. Een zorgvolmacht is echter niet alleen interessant voor oudere personen, waarbij men denkt aan omstandigheden als dementie of alzheimer. Ook steeds meer jongere personen zien het nut van een zorgvolmacht in. Het noodlot kan namelijk op elk moment toeslaan. Denk maar aan een coma, verkeersongeval of een herseninfarct.

Hoe registreer ik een zorgvolmacht?

Een zorgvolmacht moet in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten geregistreerd worden. Zo’n registratie kost 18,15 euro. In de meeste gevallen stelt de notaris de authentieke akte op en registreert vervolgens de zorgvolmacht voor u. In het kader van de bestrijding van het Coronavirus is het sinds 4 mei 2020 mogelijk om een zorgvolmacht bij de notaris elektronisch te verlijden. Dit gebeurt aan de hand van een videoconferentie waarbij de notaris alles met u overloopt en u zelf ook vragen kan stellen, net zoals bij een fysieke vergadering. Vervolgens ondertekenen de partijen elektronisch een volmacht, die volmacht wordt verleend aan een medewerker van de notaris of een andere vertrouwenspersoon. De gevolmachtigde ondertekent vervolgens de zorgvolmacht op het notariskantoor. Reken voor de kostprijs van het opstellen van een volmacht bij de notaris op een 300,00 à 500,00 euro.

De zorgvolmacht kan ook onderhands worden opgesteld, zonder tussenkomst van de notaris. In dat geval kunnen bepaalde handelingen, bijvoorbeeld authentieke schenkingen, niet worden opgenomen. Ook een onderhandse zorgvolmacht moet geregistreerd worden in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten.

Het opstellen van een zorgvolmacht is maatwerk, contacteer daarom Advision voor professionele bijstand. Zo bent u zeker dat de zorgvolmacht correct wordt opgesteld en er niets over het hoofd wordt gezien.