17.11.2020

Einde fiscaal voordeel duolegaat: uitstel maar geen afstel

Exit duolegaat
Vanaf 1 juli 2021 zal het in Vlaanderen niet langer fiscaal interessant zijn om verre familie of vrienden in een testament te bevoordelen via de techniek van het duolegaat. Het duolegaat was een fiscaalvriendelijke manier voor kinderloze en/of alleenstaande partner om aan successieplanning te doen.

Wie geen naaste verwanten had en zijn nalatenschap dus wenste te laten toekomen aan een ver familielid, een vriend, een (niet-verwant) petekind, ..., zadelde zijn erfgenamen mogelijks op met een zeer zware erfbelasting. Door gebruik te maken van het duolegaat kon men deze belasting fors verlichten. De techniek van het duolegaat bestaat erin om via het testament twee legaten aan te duiden waarbij een gedeelte van de erfenis wordt nagelaten aan familie en/of vrienden en gedeelte aan een liefdadigheidsinstelling. De liefdadigheidsinstelling verkrijgt een gedeelte van de erfenis onder de last om de erfbelasting van de familie of vrienden voor haar rekening te nemen. De erfgenamen hielden bruto minder over door het feit dat zij een gedeelte van de nalatenschap met de liefdadigheidsinstelling delen maar door het gunsttarief inzake erfbelasting voor liefdadigheidsinstellingen konden zij netto meer overhouden.

Het duolegaat an sich blijft bestaan, enkel het fiscaal voordeel wordt geschrapt voor overlijdens vanaf 1 juli 2021. Familie en/of vrienden zullen bij deze techniek in de toekomst dus zelf de erfbelasting moeten dragen. Indien u op vandaag reeds gebruik heeft gemaakt van deze techniek, kan het nuttig zijn om de impact van de afschaffing van het fiscaal voordeel te laten herbekijken. Uiteraard kan Advision u hierin verder begeleiden.

Alternatieven: “vriendenerfenis” en 0% schenk- en erfbelasting liefdadigheidsinstellingen
Als alternatief voor het duolegaat wordt de “vriendenerfenis” naar voren geschoven.  Met deze nieuwe techniek zal het mogelijk zijn om een deel van je erfenis aan een “beste vriend” na te laten tegen het laagste tarief van de erfbelasting, met name 3% in plaats van het huidige tarief van 25%. Dit bedrag is echter wel beperkt tot 15.000 EUR, zodat op die manier het fiscaal voordeel dat de “beste vriend” kan doen maximaal 3.300 EUR bedraagt.

Om te vermijden dat goede doelen de dupe zouden zijn van de afschaffing,  wordt er vanaf 1 juli 2021 een gunsttarief  voorzien van 0% erfbelasting indien (een gedeelte van) erfenis wordt nagelaten aan een liefdadigheidsinstelling. Er wordt daarnaast ook een tarief van 0% schenkbelasting voorzien voor schenkingen bij leven aan een liefdadigheidsinstelling.

Voor de liefdadigheidsinstellingen werd bijgevolg in een evenwaardig zo niet meer voordelige regeling voorzien terwijl de vriendenerfenis slecht een doekje voor het bloeden blijkt te zijn.