17.11.2020

Update afschaffing kaasroute

In onze nieuwsbrief van 19 juni 2020 brachten wij u op de hoogte van het wetsvoorstel dat in de afschaffing van de kaasroute voorzag.

Ondertussen is er al meer duidelijkheid omtrent de timing: de afschaffing vindt plaats met ingang vanaf 1 december 2020.
Het wetsvoorstel en amendementen werden recentelijk voorgelegd aan de Raad van State, die haar advies uitbracht op 14 september 2020. De goedkeuring heeft mogelijks nog voeten in de aarde door de vereiste van een bijzondere meerderheid en de verplichting om de bicamerale procedure te volgen die door de Raad van State in haar advies oplegde. In de praktijk is men ervan overtuigd dat de afschaffing van de kaasroute sowieso ingang zal vinden, de vraag is echter of de vooropgestelde deadline van 1 december 2020 zal worden gehaald. Wordt vervolgd...