28.04.2017

Vlaamse regularisatie van ontdoken erfbelasting en registratierechten

Belastingplichtigen die Vlaamse erfbelastingen of Vlaamse registratierechten hebben ontdoken in het verleden, krijgen de kans om amnestie te vragen voor deze misstap. De Vlaamse belastingdienst heeft tijdelijk een fiscale regularisatie voor ontdoken erfbelasting en registratierechten in de aanbieding.

Spontane aangifte van inbreuken vóór 1 augustus 2016

Enkel belastingplichtigen die spontaan berouw tonen voor hun zonden, komen in aanmerking. Wanneer de Vlaamse Belastingdienst of het gerecht de belastingplichtige al in het vizier heeft, dan is er geen ontsnappen meer aan. Bovendien moet de fiscale zonde begaan zijn vóór 1 augustus 2016.

Tijdelijke en eenmalige kans

De periode waarin fiscale amnestie kan gevraagd worden aan de Vlaamse Belastingdienst wordt afgesloten op 31 december 2020. Bovendien kan de belastingplichtige in deze ganse periode tot eind 2020 ook slechts één keer een aanvraag tot regularisatie indienen. Alles in één keer opbiechten dus. Kortom: het betreft een tijdelijk aanbod en once in a lifetime opportunity !

Geen boete, wel verhoogd tarief

Vlaanderen heeft gekozen voor een vlakke tariefstructuur zonder specifieke boetes, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen fiscaal niet-verjaarde en verjaarde bedragen.

Belasting: erfbelasting in rechte lijn en tussen echtgenoten/samenwonenden

Fiscaal niet-verjaard: 35%

Fiscaal verjaard: 2017: 37%; 2018: 38%; 2019: 39%; 2020: 40%

Belasting: erfbelasting anders dan in rechte lijn

Fiscaal niet-verjaard: 70%

Fiscaal verjaard: 2017: 37%; 2018: 38%; 2019: 39%; 2020: 40%

Belasting: registratierechten

Fiscaal niet-verjaard: 20%

Fiscaal verjaard: 2017: 37%; 2018: 38%; 2019: 39%; 2020: 40%

Fiscale en strafrechtelijke immuniteit

Wanneer het regularisatiedossier wordt ingediend, verkrijgt de belastingplichtige volledige absolutie: fiscale én strafrechtelijke immuniteit. Dit betekent dat de fiscus of het gerecht er geen zaak meer van kunnen maken, zodat de belastingplichtige gevrijwaard zal blijven van enige sanctie of nalatigheidsinterest.

Gemengde dossiers: andere gewesten en federale overheid

Voor de regularisatiedossiers die gemengde belastingen bevatten waarvoor een opsplitsing tussen gewest-materie en federale materie niet mogelijk is, zullen samenwerkingsakkoorden afgesloten worden tussen de verschillende gewesten en de federale overheid. De belastingplichtigen met een “gemengd” dossier wachten dus best nog even af tot deze samenwerkingsakkoorden gekend zijn. “Haast en spoed” ... nietwaar?

Cindy Dhondt
April 2017