02.05.2017

Vlabel blijft de burgerlijke maatschap in het vizier houden!

Met een zevende (!) wijziging van haar Standpunt 15004 over de gesplitste aankoop of inschrijvingen vruchtgebruik-blote eigendom richt de Vlaamse Belastingadministratie haar pijlen opnieuw op de burgerlijke maatschap en in het bijzonder wanneer de deelbewijzen gesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe standpunt van Vlabel? Kan tegemoet gekomen worden aan de “visie” van Vlabel?

What’s new?

Vlabel baseert zich voor haar nieuwe standpunt op de fiscale transparantie van de burgerlijke maatschap. Wanneer er een overdracht (zoals schenking) gebeurt van deelbewijzen van de maatschap, dan gebeurt in se een overdracht van het vermogen van de maatschap. Een schenking van deelbewijzen met voorbehoud van vruchtgebruik houdt een overdracht van het onderliggende vermogen van de maatschap in, eveneens in blote eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik. Vlabel was reeds van mening dat een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik zonder betaling van schenkingsrechten in Vlaanderen een bedekte bevoordeling inhoudt en dus belastbaar met Vlaamse erfbelasting bij overlijden van de schenker.

Nu gaat Vlabel nog een stap verder door te stellen dat de opbrengsten van het vermogen in de maatschap een gesplitste opbrengst is (vruchtgebruik voor de vruchtgebruiker, blote eigendom voor de blote eigenaar), waarbij het deel van de vruchtgebruik deel uitmaakt van het vermogen van de vruchtgebruiker (en dus diens nalatenschap). Elke niet-uitgekeerde “vrucht” van het vermogen van de maatschap beschouwt Vlabel dus als een nieuwe gesplitste inschrijving waarop geen schenkingsrechten werden betaald. Deze bedekte bevoordeling wordt belast bij het overlijden van de vruchtgebruiker.

What to do volgens Vlabel

Vlabel beoogt dus: (i) ofwel de erfbelasting op de niet-uitgekeerde vruchten van de maatschap; (ii) ofwel de erfbelasting op de uitgekeerde maar niet-verteerde vruchten van de maatschap; (iii) ofwel de schenkbelasting op de uitgekeerde en geschonken vruchten van de maatschap. Deze schenking kan zowel rechtstreeks gebeuren (van vermogen schenkers-vruchtgebruikers naar vermogen begiftigden-blote eigenaars), dan wel na voorafgaande inbreng in de maatschap gevolgd door een schenking van de nieuw gecreëerde deelbewijzen van de maatschap.

What to do: alternatieven?

Afhankelijk van de soort belegging en van de wensen van de vruchtgebruiker, zijn er steeds alternatieven mogelijk, elk met eigen gevolgen. Hierbij zijn de feitelijke omstandigheden van belang. Is er een gesplitste inschrijving? Worden er überhaupt vruchten gegenereerd op het vermogen van de maatschap? Is het wenselijk om de uitgekeerde vruchten met betaling van schenkingsrechten over te dragen aan de blote eigenaars van de deelbewijzen in de maatschap? Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen kan een alternatief gezocht (en gevonden) worden om aan de intenties en verzuchtingen van de betrokken partijen te voldoen.

Actie vereist!

Vlabel viseert de burgerlijke maatschappen met gesplitste deelbewijzen (vruchtgebruik-blote eigendom) en waarvan het vermogen bestaat uit beleggingen in gelden of effecten (aandelen, effectenportefeuilles). Met ingang vanaf 1 juni 2017 zullen de niet-uitgekeerde (burgerlijke) vruchten belast worden in de nalatenschap van de vruchtgebruikers. Zoals steeds is successieplanning maatwerk, waarbij voor elke persoon een gepast alternatief kan geboden worden. Bovendien wordt, afhankelijk van de soort belegging in de maatschap, de soep niet zo heet gegeten als ze opgediend wordt.

Cindy Dhondt
Mei 2017