05.07.2018

What's in the name : 'doel' of 'voorwerp' van vennootschap

Het wordt even wennen maar in het kader van het nieuwe wetboek van vennootschappen dat op komst is zullen we niet meer spreken over een vennootschap die activiteiten tot ‘doel’ heeft, neen, vennootschappen zullen activiteiten tot ‘voorwerp’ hebben.

In de statuten van de vennootschap zal een omschrijving van het ‘voorwerp’ van de vennootschap moeten staan.

Wenst u nieuwe of andere activiteiten binnen uw vennootschap te ontwikkelen, dan gaan we het ‘voorwerp’ van uw vennootschap moeten wijzigen volgens de procedure voorgeschreven voor de  wijziging van voorwerp (voor BV’s : art. 5:101).

Het ‘doel’ van de vennootschap krijgt de betekenis van het uitkeren aan vennoten van vermogensvoordelen. Een vennootschap heeft tot doel ‘aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel uit te keren of te bezorgen. (art. 1:1 wetsontwerp nieuw wetboek vennootschappen).

Deze nieuwe terminologie geldt ook voor verenigingen : verenigingen streven een belangeloos ‘doel’ na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot ‘voorwerp’ heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel’ (art. 1:2 wetsontwerp nieuw wetboek van vennootschappen).

Of hoe het ‘voorwerp’ van deze bijdrage onmogelijk enige spraakverwarring tot ‘doel’ kan hebben …

Petra Vanhuysse